Tor Espen Kristensen – om Matematikk, Holmboeprisen og tips til deg som skal begynne på vidaregåande skule

Matematikklærar Tor Espen Kristensen er gjest i SunnhordlandPodden. I år fekk han Holmboeprisen fordi han har har utmerka seg som en uvanleg solid fagperson, en inspirerande lærar for egne elevar, og en innverknadsrik og dyktig bidragsytar til utviklinga av matematikkundervisninga, både lokalt og nasjonalt. Men han har ikkje alltid vært glad i matematikk. Lenge drøymde han om å jobbe som DJ eller kanskje kokk. Bli betre kjend med Tor Espen, og få nokre tips til korleis du kan lukkast på vidaregåande skule.

Sponsor: Subshore – https://subshore.no

Støttespelarar

Desse bedriftene har sponsa ein eller fleire episodar av SunnhordlandPodden