Per Ove Sercan Husevik – om Trafikktryggleik, Ulykker og Livet på vegen

Ulukkestala i trafikken skyt i veret. Kva kan være årsaken til dette? 

Per Ove Sercan Husevik er Sunnhordland sin mest erfarne Trafikklærar og dagleg leiar i Sunnhordland Trafikkopplæring. 

I denne episoden tar vi opp tema som trafikktryggleik, ulykkesstatistikken og korleis vi kan nå nullvisjonen. 

Sjekk ut: https://www.instagram.com/sunh.trafikk/ og https://su-tra.no

Sponsor: Subshore – https://subshore.no

Støttespelarar

Desse bedriftene har sponsa ein eller fleire episodar av SunnhordlandPodden