Magne Andresen –om Straumprisar, Nordpool, Acer og Kraftkrisa

Eit tema som vekkjer stort engasjement og oppriktig bekymring hos mange er prisen på straum. Me har gått frå å ha nesten gratis straum i 2020, til at den no er ekstremt dyr. Kva er det som har skjedd, og kvifor? Finnes det ei enkel og god løysning på kraftkrisa? Magne Andresen, som jobbar som senior rådgjevar i Sunnhordland kraftlag, er med i denne episoden og svarar på mange spørsmål rundt tema straum. 

Episoden er laga i eit kommersielt samarbeid med Sunnhordland Kraftlag og Human AS.

Sjekk ut: 

Støttespelarar

Desse bedriftene har sponsa ein eller fleire episodar av SunnhordlandPodden