Lars Bakka – om livet som Rektor, Queensway og Tips til foreldre ved skulestart

Det er «Rektor-krise» i store delar av landet, kunne NRK fortelja den 4. august 2022. Rektorstillingar må lysast ut både to og tre gonger fordi ingen vil ha dei. Korleis livet er som rektor på ein av skulane i Sunnhordland kan du høyra om i denne episoden med Rektor Lars Bakka. Han er kanskje den rektoren med lengst fartstid i heile Sunnhordland. Lars Bakka fortel om kva rektorrolla inneheld, korleis han bygjer gode relasjonar til elevar, og om kva han gjer for å kopla ut frå ein hektisk skulekvardag. Lars har og nokre god tips til foreldre før skulestart. 

Sponsor: Brilleriet – https://www.brilleriet.com

Støttespelarar

Desse bedriftene har sponsa ein eller fleire episodar av SunnhordlandPodden