Karina Bunes – om Engesund Fiskeoppdrett Visningssenter, Akvakulturnæringa og Maskoten Balder

I denne episoden blir du kjend med Karina Bunes som er visningsvert ved Engesund Fiskeoppdrett Visningssenter. 

Du får høyra om korleis det er å være ein reiselivsdestinasjon i Sunnhordland, og korleis dei set Fitjar på kartet.  

Kanskje lærer du og noko nytt om akvakulturnæringa og historia til Engesund Fiskeoppdrett. 

Sponsor: Fitjar kommune – https://www.fitjar.kommune.no

Fitjar, det naturlege valet for verksemder i etablering eller under vekst. Her finn du ferdig regulert næringsareal og næringseigedom, utviklingsområder, ein positiv og framoverlent kommune, og eit næringsliv prega av optimisme og vekst. Alt omkransa av landets vakraste skjergard. Velkommen til Fitjar!

Støttespelarar

Desse bedriftene har sponsa ein eller fleire episodar av SunnhordlandPodden