Kaja Tharaldsen – om Kidnapping, Ein Vond Oppvekst og Ny Start

Kaja Tharaldsen er ei sterk jente, med ein sterk historie. Oppveksten til Kaja bar preg av omsorgssvikt, rus og overgrep. Ungdomstida var mørk og tung. Mange trudde at Kaja ikkje hadde ei framtid. Men ein dag, på randen av stupet, fekk livet ein ny start. Høyr om – Verdien av venskap – Trening – Livet som sjukepleiarstudent på Stord

Følg Kaja på Instagram: https://www.instagram.com/kajatharaldsen/

Sjå video av intervjuet på YouTube: https://www.youtube.com/@sunnhordlandpodden 

 

Har du behov for nokon å prate med?

Her kan du få hjelp:

– Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. – Ring legevakt på tlf. 116117 for rask hjelp.
– Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i din kommune.

– SOS-Chat – Mange synes det er lettere å chatte enn å snakke i telefonen om selvmordstanker. Åpent fra 1830 – 2230 på hverdager og 0130 på fredager.
– Kors på halsen (Røde Kors). Tlf. 800 33 321. I tillegg mulig å sende e-post (svar innen 2-3 dager).
– Ungdomstelefonen, tlf. 400 00 777.
– Alarmtelefonen for barn og unge – tlf. 116111
– Angstringen – tlf. 22223530
– Anonyme Alkoholikere – tlf. 91177770
– Anonyme Narkomane – tlf. 90529359
– Barneombudet – tlf. 22993950
– Dixi, ressurssenter for voldtatte – tlf. 22444050
– Hjelpelinjen for spillavhengige – tlf. 80080040
– Kameratstøtte, tilbud til soldater, veteraner og deres familie – tlf. 80048500
– Kirkens SOS, Krisetelefonen 22400040
– Kirkens SOS Anonym chattejeneste: soschat.no
– Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte – tlf. 80057000
– LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord – tlf. 22361700
– Mannstelefonen. Reform – ressurssenter for menn – tlf. 22340950
– Mental helse, Hjelpetelefonen – tlf. 116123
– Mental helse, sidetmedord.no
– Pårørendesenteret i Oslo – tlf. 22491922
– RUStelefonen – tlf. 08588
– Rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse – tlf. 22491922
– Rådgivningstelefon ved spiseforstyrrelser – tlf. 94817818
– Unghjelp – tlf. 98806120
– ung.no, det offentliges informasjonskanal for ungdom – tlf. 46615000
– Vern for eldre, Nasjonal kontakttelefon – tlf. 80030196

Støttespelarar

Desse bedriftene har sponsa ein eller fleire episodar av SunnhordlandPodden