Sesong 1, Episode 9

Jan Roar Hovland – om Stord Apparatturn og korleis foreldre kan leggja til rette for at born skal oppleva meistring i idrett

Jan Roar Hovland er kanskje Stord sitt svar på Gjert Ingebrigtsen. 6 dagar i veka trener han unge turnarar for Stord Turn.I denne episoden får du høyra kvifor han er så engasjert i turnmiljøet, og korleis me kan legga til rette for at born skal oppleva meistring i idrett.

0 kommentarer