Idar Helland – om Adopsjon, Identitet – og korleis det er å jobba i Utrykningspolitiet

I denne episoden får du møte Idar Helland. Han fortel om tilbakereisen til India og møtet med biologisk mor etter 25 år. 

Du får og viktig informasjon om korleis du kan unngå å bli stoppa av Utrykningspolitiet. 

Sjekk ut: https://www.snapchat.com/add/up_vestnorge

Støttespelarar

Desse bedriftene har sponsa ein eller fleire episodar av SunnhordlandPodden