Ida Kleppe – om Lundemannsverk, Draumen om eit Småbruk, Lokalmat og Markedshage

Høyr Ida Kleppe fortelja om historia til Lundemannsverk på Stord.

Har du ein draum om eit småbruk? Då har Ida gode tips til korleis draumen kan gå i oppfylling.

 

Høyr om TV produksjon, fordelen med svart belte i Taekwond-do og kvifor lokalmat er viktig og godt.

 

Du blir og kjend med konseptet Markedshage.

Ein Markedshage er ein stad der grønsaker, frukt, blomar og andre produkt blir dyrka for sal og lokal forbruk. Dette konseptet legg vekt på bærekraftig landbruk og kortreist matproduksjon. Markedshagar er ofte småskala, og dei sel gjerne produkt direkte til kundar gjennom bondens marknad eller liknande arrangement. Dette fremjar samhaldet mellom bønder og forbrukarar, og aukar medvit om kor maten kjem frå.

 

Vil du støtte SunnhordlandPodden?

Sjekk: https://podcasters.spotify.com/pod/show/sunnhordlandpodden/subscribe

Støttespelarar

Desse bedriftene har sponsa ein eller fleire episodar av SunnhordlandPodden