Henriette Thorsen – om Kvinner i Industrien, Eteforstyrring og 1000 ballar i lufta

Henriette Thorsen brenn for å gjere industrien til ein enda betre plass for kvinner. I denne episoden fortel ho litt av si historie om opp og nedturar i livet. 

Sponsor: Teca AS

Støttespelarar

Desse bedriftene har sponsa ein eller fleire episodar av SunnhordlandPodden