Grzegorz Gregor Gorczynski – om å Byggje Gode Relasjoner, Lego Masters Norge og Kreativitet

 • Grzegorz Gregor Gorczynski fortel om reisa frå Polen til Norge og om korleis Lego Masters Norge har forandra livet.

  Du får og høyra om «Gregorsky BrickWorld» og draumen Gregor har, og om korleis Lego kan være med å byggje gode relasjoner.

  Slå følge med Gregor på Instagram: https://www.instagram.com/gregorsky.brickworld/

  Gorczynski har vist seg å vere ein ekspert på å bygge med Lego-klossar, og hans kreative tilnærming til Lego-bygging har gjort at han har fått ein stor følgjarskare.

  Gorczynski er ein av mange som har oppdaga den kreative krafta i Lego-klossar. Han har brukt Lego til å bygge alt frå små figurer til store, imponerande byggverk. Med ein unik stil og eit godt auge for detaljar, har Gorczynski skapt ei rekkje imponerande Lego-kreasjonar som har vore ein stor inspirasjon for andre Lego-entusiastar.

  Kreativitet er ein viktig del av Lego-bygging, og Gorczynski er ein stor forkjempar for å utforske den kreative sida av Lego. Han oppmuntrar andre til å eksperimentere med ulike design og idear, og å prøve nye ting når dei bygger med Lego. For Gorczynski er Lego ikkje berre ein hobby, det er ein måte å uttrykke seg på og å dele si kreativitet med verda.

   

  Sponsor: Subshore – https://subshore.no/

Støttespelarar

Desse bedriftene har sponsa ein eller fleire episodar av SunnhordlandPodden