Gaute Straume Epland – om jakta på ny kommunedirektør til Stord Kommune

Stord Kommune  har høge ambisjonar. Kommunen er regionssenter i Sunnhordland og skal vera føregangskommune i det grøne skiftet og utvikla inkluderande fellesskap der innbyggjarar trivst og lever gode og trygge liv. No er ein viktig stilling ledig, og ordførar Gaute Straume Epland er gjest i Sunnhordlandpodden for å fortelja om jobben som kommunedirektør. Er du interessert i å søka på stillinga, eller lurer du berre på kva jobben som kommunedirektør inneber? Då er dette episoden for deg. 

 

Les meir om stillinga her: https://human-as.no/ledig-stilling/325196/kommunedirektf8r/r  

 

Episoden er laga i eit kommersielt samarbeid med Human AS og Stord Kommune. 

Støttespelarar

Desse bedriftene har sponsa ein eller fleire episodar av SunnhordlandPodden