Frode Hetlevik – om å få Næringslivet til å Blomstre, Kaktus Krise, Livet som Næringslos for Kvinnherad og Kvinnheradkonferansen

Frode Hetlevik har lang erfaring som gründer, noko som kjem godt med når han skal være med å finna retninga for næringslivet i Kvinnherad. Frode Hetlevik er nemlig Næringslos for Kvinnherad Næringsservice. Han skal gjera næringslivet breiare og få det opp og fram. Høyr om Frode sin historie, om fotball, blomar og kaktuser. Frode deler om opp og nedturar og kva det har lært han, om gjennomføringskraft og handlekraft og om verdien av å jobbe saman. 

Kvinnherad Næringsservice arrangerer Kvinnheradkonferansen kvart år. I 2023 blir det konferanse 27 og 28 september. 

Kvinnherad Næringsservice er ein organisasjon som arbeider med å støtte og utvikle næringslivet i Kvinnherad kommune. Organisasjonen har som mål å bidra til vekst, innovasjon og berekraftig utvikling av næringslivet i området.

Kvinnherad Næringsservice tilbyr ulike tenester og ressursar for å hjelpe bedrifter og gründerar med å realisere sitt potensial. Dette inkluderer rådgjeving og rettleiing i forretningsutvikling, marknadsføring, finansiering og strategisk planlegging. Organisasjonen jobbar òg med å etablere og oppretthalde samarbeid mellom næringar og andre aktørar for å fremje vekst og utvikling i Kvinnherad.

 

Sponsor: Human AS – https://human-as.no/

Støttespelarar

Desse bedriftene har sponsa ein eller fleire episodar av SunnhordlandPodden