Fredrik Litleskare – om 40 år i politikken, nær døden og livet

Fredrik Litleskare er ein engasjert mann på mange områder. I denne episoden får du bli betre kjend med hans historie, og mange morosame episoder i livet. 

Vi er innom soldatlivet, politikken, nær døden opplevingar (ganske mange), møte med Kongen, boksekamp mot Ole «Lukkøye» Klemetsen og mykje meir. 

Sponsor: https://www.jarlesteinsland.no 

Støttespelarar

Desse bedriftene har sponsa ein eller fleire episodar av SunnhordlandPodden