Cecilie Anna – om 8. mars, Musikken, Awa United og Absolutt Gehør

Cecilie Anna Hope Rønhovde beskriv seg sjølv som ein halvstudert røvar. Ho brenn for musikk, fine folk, og er aktuell med ein heilt ny song: «For My Sisters», som blir lansert 8. mars – på kvinnedagen. Du får bli betre kjent med historia til Cecilie Anna, venskapet med Awa Rahimpour og Awa United. Me kjem og inn på klokkespel, LetraMix og mykje framsnakk. 

Sjekk ut: 

Awa United https://www.awaunited.com 

For My Sisters https://www.youtube.com/watch?v=mqeZS_pWhdE 

Cecilie Anna – https://www.facebook.com/CecilieAnna 

Sponsor: Bakeriet Frugård https://frugaard.no

Støttespelarar

Desse bedriftene har sponsa ein eller fleire episodar av SunnhordlandPodden