Astrid Kjellevold – om regionens leiande næringsselskap Atheno

Astrid Kjellevold leiar regionens leiande næringsselskap, – Atheno. Ei bedrift som arbeider med å styrke eksisterande næringsliv og legge til rette for nye etableringar. Og som er eit bindeledd mellom ulike aktørar, – kommunar og bedrifter. Høyr Astrid sine tankar om viktigheita av samspel, utvikling, nettverk – og kva som er grunnleggande for å lukkast i næringslivet. 

Episoden er ein nyklipt spesialepisode laga i kommersielt samarbeid mellom Atheno og Sunnhordlandspodden.

Støttespelarar

Desse bedriftene har sponsa ein eller fleire episodar av SunnhordlandPodden