Amalie Lepsøy Hansen og Lillianne Drønen Jæger – om Speidaren i Fitjar, Frivilligarbeid og Haugaland KFUK-KFUM

Speidaren i Fitjar har ventelister med born som vil bli speidarar. Høyr historia om korleis det var å starta opp att med Speidaren i Fitjar. Kva som motiverer leiarane som står på, og kvifor born og unge har det så kjekt på speidaren.

Amalie Lepsøy Hansen og Lillianne Drønen Jæger er gjestar i studio og har eit stort engasjement for friluftsliv, speiding og verdien av speidaren.

Sjekk ut:

Episoden er laga i eit kommersielt samarbeid med Haugaland KFUK-KFUM-speidere.

Om Haugaland KFUK-KFUM:

Haugaland KFUK-KFUM-speidarar er speidarkrets frå Fitjar i nord til Bokn i sør, Bømlo og Karmøy i vest og Ullensvang i aust. Kretsen hadde ved siste årsskifte 1201 betalande medlemmar, og har plass til mange fleire. 

Mange grupper driv svært godt, og på grunn av Fitjar sin oppstart i 2020 hadde kretsen auke i medlemstalet gjennom koronaen.

Speidarkretsen har erfarne leiarar på alle område, som meir enn gjerne gir kurs til nye leiarar, ut i frå kva nye leiarar ønskjer seg eller ser behov for. 

Speidarkretsen har leiarsamling tre gongar i året, og 5. november i haust har vi invitert Alexander Read, kjent som «meg» i TV-serien «Mina og meg». På det nye bedehuset i Vats, Arken,  vil han snakke om friluftsliv med barn.  Han er ein svært inspirerande foredragshaldar. 

I februar har kretsen kretsting og i august Kickoff med besøk frå forbundskontoret, for å inspirere til eit nytt speidarår. 

Kvart år i juni arrangerer kretsen Blikshavnleir på Karmøy, for speidarar til og med fjerde klasse. Mange barn og vaksne har hatt sitt første møte med speidartur her. Her er roverane, ungdom som er gått ut 10. klasse og opp til 25 år, med som stab. 

I slutten av juli 2024, har vi kretsleir i Vats, med stort innslag av ungdom frå Europa. I 2025 er det landsleir på Gjøvik. 

Speidararbeid er viktig for barn og unge og inspirerande for vaksne som er med.

Støttespelarar

Desse bedriftene har sponsa ein eller fleire episodar av SunnhordlandPodden